İletişim ve Toplum - Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar Korkmaz Alemdar

ISBN:

Published:

Paperback

239 pages


Description

İletişim ve Toplum - Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar  by  Korkmaz Alemdar

İletişim ve Toplum - Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar by Korkmaz Alemdar
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 239 pages | ISBN: | 9.11 Mb

ÎÇÎNDEKİLERÖNSÖZ GİRİŞI - TUTUCU KURAMLARA) KLASİK TUTUCU KURAMB) YAPISAL FONKSÎYONALİZMC) DAVRANIŞÇILIK VE TAKASÇ) SEMBOLİK İLİŞKİD) ROL «KURAMI».............................................E) SİYASET SOSYOLOJİSİ VE İDEOLOJİNİN SONU SAVIF)MoreÎÇÎNDEKİLERÖNSÖZ GİRİŞI - TUTUCU KURAMLARA) KLASİK TUTUCU KURAMB) YAPISAL FONKSÎYONALİZMC) DAVRANIŞÇILIK VE TAKASÇ) SEMBOLİK İLİŞKİD) ROL «KURAMI».............................................E) SİYASET SOSYOLOJİSİ VE İDEOLOJİNİN SONU SAVIF) ÇATIŞMA - FONKSİYONALİZMİG) TUTUCU KURAMDA BUNALIMLARII - DEĞİŞİMCİ KURAMLARA) DİYALEKTİK YÖNTEMB) DEĞİŞİMCİ MADDECİ ANLAYIŞC) TARİHSEL MADDECİLİK...............Ç) DEĞİŞİMCİ İNSAN ANLAYIŞI............D) DÜŞÜNCE, BİLİNÇ, AHLAK, DÎN ......E) EGEMEN DÜŞÜNCELER VE İDEOLOJİF) HUKUK VE DEVLET.....................G) TOPLUM YAPISI GÖRÜŞÜ...............Ğ) TOPLUM DEĞİŞİMİ.....................H) DEVRİM, ŞİDDET, SAVAŞ...............I) EMPERYALİZM ...........................III - TUTUCU İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMALARIA) KURAMSAL KAVRAMLAR İletişim.....................İletişim Süreci............«Feedback»/Tepki.........«Feedfonward»............iletişimci/Gönderici ......Enformasyon Akımı......Kitle iletişimi ve AraçlarıToplum ve iletişim.......Toplumsal Çatışma........Güç........................Deneycilik (Empiricism) ...

Değer Yargısı TaşımamakNesnellik..................Yansızlık..................B) TEMELİ ATAN iLETiŞiM KURAM VE ARAŞTIRMALARIShannon ve Weaver Modeli (1949)............... .........Lasswellin Modeli (1948)....................................Laboratuvar Deneyleri.......................................Laboratuvar ve Saha Araştırmalarının Karşılaştırılması ...Algılama Uygunluğu Kuramları .........................Newcombun ABX Modeli (1953) ...

........................Westley ve MacLeanın Modeli (1957).....................Lazarsfeld ve iki Aşamalı Enformasyon Akımı............C) BERELSON VE TEMELDEKİ SARSINTILARÇ) KLAPPER VE ESKİNİN MUHASEBESİ......Yeni Konularda Kanaat Yaratma............Tutumları Değiştirme.........................iletişim ve iletişim Durumu ...............Araçların Cinayet ve Tecavüze Etkisi.........Kaçışçı Materyalin Etkisi.....................Büyükler için Programların Çocuklara Etkisi izleme ve izleyici Pasifliği..................

...D) YENİ YAKLAŞIMLAR.................. ...Etki Konusunun Yeniden Açılması .........Kitle iletişim Araçlarının Toplumsal Gücü James Halloran ve Sosyolojik Yaklaşım ... Riley ve Rileyin Sosyolojik Modeli (1959)IV - YAPISAL GÖREVSELCİLİK..................iletişim Araçlarının Görevleri...............Sistemin Yapısı ve Değişimi...........................Kullanışlar ve Doyumlar Yaklaşımı............Gereksinimler ..........................................Kullanışlar.............................................Doyumlar................................................Fonksiyon ..............................................İletişim Araçlarının içeriğiAraştırmalar.............................................Aktif izleyici Savı.......................................Eleştiriler...............................

..................De-Fleur ve Ball Rokeachın Bağımlılık Modeli (1975)Algısal Etkiler..........................................Duygusal Etkiler..........................................Davranışsal Etkiler...... .................................Sistem KarşılaştırmasıFonksiyonel Çözümleme..............,...............Kullanışlar ve Bağımlılık Modeli (1986) ...............McQuailin Yanyol Modeli (1984)........................Kültürel Göstergeler ve Ekim Modeli..................Gündem Hazırlama Tezi...........................Sihirli Mermi veya Hypodermic iğne..................Sessizlik Sarmalı Modeli............................Teknolojik Belirleyicilik : Innis ve McLuhan......

...GENEL BİR DEĞERLENDiRME...........................V - DEĞİŞİMCİ İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMALARI............A) KURAMSAL KAVRAMLAR............. ..................iletişim................................................Kaynak................................................ ...İleti ......................................................Alıcı/izleyici..............................................Geri iletişim (feedback).................................Gürültü ve İletişimin Çökmesi/Durması (Breakdown)Elde Etme (Access)..................

..................iletişim Araçları : «Media» ve «Means »............ ...Kitle iletişimi..........................................Metin............................................. ......işaret (Sign).............................................Göstergebilim (Semioloji)...............................Şifre (Code) ........... ......... ........................Mit/Masal/Efsane......Simge (Sembol) .........Üretim.................Üretim Biçimi..........Üretim Güçleri.........Üretim ilişkileri.........Ekonomik BelirleyicilikSermaye................Türetme................Toplumsal Düzen.......Alt ve Üstyapı..........Devlet..................Toplumsal Sınıf ...

... ..Egemenlik . ...........ideoloji..................B) TEMELi ATAN KURAM VE ARAŞTIRMALARinsan ve Maddi Taban..................... ...Düşüncelerin Maddi Tabanı..................Egemen Sınıf ve Egemen Düşünceler .........Üstyapıyı Temel Olarak Alma Yanlışlığı......iletişim Sorunu.................................C) ÜRETiM BlÇlMl VE İLİŞKİLERİNE AĞIRLIK VEREN YAKLAŞIMLAR ...İLETİŞİMİN SiYASAL EKONOMiSi.................. ...Marksizm ve Kültürel Çözümleme : Emniyetsiz Taban ...Ekonomik Belirleyiciliğin Sınırları .........................Kapitalist Sınıf ve Kapitalist Firma:Sahiplik Paternleri Denetim Sorunu..................Denetim : Yönetimsel Devrim Düşüncesi..................Denetimin Dinamiği.......................................Kültürel Üretim..............................Ekonomi ve ideoloji : Pazar Baskısı ve Kültürel Egemenlik istekler ve Saptamalar....................................BlLlNÇ ENDÜSTRİSiNiN MADDi YAPISI...............Bilinç Endüstrisinin Gündemi ...........................Kitle iletişiminin Ana Ürünü...........................

...Gerçekçi Değişimci Kuram........................... .Kültürel Maddecilik....................................Ç) ÜSTYAPIYA AĞIRLIK VEREN YAKLAŞIMLAR.........Semioloji ve Yapısalcılık.................................Genel Marksist TemelKültürel Üstyapı..................Sahte Bilinç, Egemen DüşüncelerEgemenlik Görüşleri........: ......ideolojinin RolüEgemenlik ve Kitle İletişimiFRANKFURT OKULU VEKÜLTÜR ENDÜSTRiSi ELEŞTiRiSiVI - TUTUCU VE DEĞİŞİMCİ YAKLAŞIM İLİŞKİLERİBİRLEŞTİRME, UZLAŞTIRMA ÇABALARI .........Çabaların Tabanı ve Tabansızlığı Tutucu Okulun Savunusu.......KAYNAKÇAEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "İletişim ve Toplum - Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar":


reise-clever.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us